ទីក្រុងផ្ទះគំនូរឥន្ធូដ៏ស្រស់ស្អាតដែលអ្នកមិនដែលឃើញនៅ​​​​​​​…

Share កូឡុំប៊ី ៖ ផ្ទះគំនូរបែបឥន្ធូដ៏ស្រស់ស្អាតនៅប្រទេសកូឡំប៊ីដ៏សំបូរបែបនេះបានធ្វើអោយមានការទាក់ទាញ់ដល់ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ចូលមកទស្សានាដែលរំលេចដោយពណ៌ស្រស់ស្អាត មានអាគារគូរដោយពណ៏ស្រស់ហើយមានភាពរស់រវើក។ ប្រភព៖ Chinanews មតិយោបល់ មតិយោបល់

អានបន្តទៀត