មិននឹកស្មានថាមាន ទីកន្លែងដែលទន្លេ និងសមុទ្រជួបប្រសព្វគ្នា យ៉ាងអស្ចារ្យដូចនេះទាល់តែសោះ!

Share ធម្មជាតិគឺជាវត្ថុមួយដ៏អស្ចារ្យ។ ជាក់ស្តែង ដូចជាទន្លេដែលតូចៗ អាចលប់ដោយទន្លេធំៗបាន។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា តើអ្នកដឹងទេ នៅពេលដែលកម្លាំងរបស់ទន្លេមួយ និងទំហំរបស់ទន្លេមួយ មានភាពខ្លាំងស្មើគ្នា នោះពួកវានឹងមិនមានទន្លេមួយណាលុប ទន្លេមួយណាបានឡើយ។ ខាងក្រោមនេះជាទីកន្លែងទាំង ១៤ ដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលពីទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាត របស់ព្រំដែនទន្លេ និងសមុទ្រប្រសព្វ ៖  # ទន្លេ

អានបន្តទៀត